Historiek


Vroeger had elk dorp naast zijn kerktoren ook zijn wind- en watermolens.

De kerktorens zijn gebleven, maar de meeste molens zijn verdwenen.

Dankzij de inzet van het gemeentebestuur en de Heemkundige kring De Hellebaard besteedt de gemeente Herzele veel zorg aan zijn windmolenpatrimonium.

Het 104 bladzijden tellend molenboek werd vormgegeven en geÔllustreerd door cartograaf GabriŽl Redant, bestuurslid van de Heemkundige kring en van de vzw De Streekspiegel.

Terug naar overzicht